23 listopada - 1 grudnia 2018

Regulamin Konkursu na Najlepszy Europejski Debiut Filmowy i Film Drugi

lodka cienergia

Ruszył nabór filmów do Konkursu na Najlepszy Europejski Debiut Filmowy i Film Drugi w ramach 23. Forum Kina Europejskiego Cinergia (23.11 - 1.12.2018).

 

 

 

 
 

 

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY EUROPEJSKI DEBIUT FILMOWY I FILM DRUGI

 

23. FORUM KINA EUROPEJSKIEGO CINERGIA

ŁÓDŹ 23.11 - 1.12.2018

 

 1. Konkurs na najlepszy europejski debiut filmowy i film drugi poświęcony jest fabularnym filmom pełnometrażowym europejskich reżyserów filmowych. Za debiut reżyserski w rozumieniu niniejszego regulaminu uważa się pierwszy i drugi pełnometrażowy film fabularny przeznaczony do dystrybucji kinowej, którego czas trwania przekracza 60 minut.
 2. Za europejskiego reżysera uznajemy osobę, która urodziła się w europejskim kraju albo posiada obywatelstwo tego kraju. W/w kraj nie musi być członkiem Unii Europejskiej.
 3. Film zakwalifikowany do konkursu powinien być produkcji europejskiej, ale może być także efektem międzynarodowej koprodukcji, z przewagą wkładu koproducenta europejskiego.
 4. Dla wsparcia i promocji ambitnych, wartościowych, oryginalnych, ciekawych poszukiwań artystycznych młodych europejskich reżyserów filmowych ustanawia się Nagrodę za Najlepszy Debiut Europejski.
 5. Nagroda w postaci statuetki Kryształowej Łódki przyznawana jest raz na rok, podczas Forum Kina Europejskiego Cinergia.
 6. Laureaci otrzymują dyplomy i statuetki.
 7. Nagrodzony może zostać wyłącznie film, którego realizacja została zakończona w ciągu 18 miesięcy poprzedzających obrady jury.
 8. Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać sami zainteresowani twórcy, producenci oraz instytucje filmowe, w nieprzekraczalnym terminie do 1 października 2018. Komisja selekcyjna wybiera ze zgłoszonych filmów najlepsze jej zdaniem obrazy.
 9. Komisja selekcyjna oraz dyrektor artystyczny i programowy, mogą zaprosić do konkursu filmy uznane w gronie organizatorów za wartościowe i ważne.
 10. Wyniki selekcji zostaną podane na oficjalnej stronie festiwalu mieszczącej się pod adresem cinergiafestival.pl
 11. Nagrodę przyznaje Jury wyłonione przez profesjonalistów, europejskich i polskich reżyserów, autorów zdjęć, producentów, aktorów, scenarzystów, dystrybutorów, krytyków, dyrektorów i selekcjonerów festiwali filmowych

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE NA NAJLEPSZY EUROPEJSKI DEBIUT FILMOWY I FILM DRUGI

Screenery filmów na DVD, Blu-ray lub w linku internetowym (z angielskimi napisami) wraz z informacjami zawierającymi oryginalny i jeśli jest angielski tytuł filmu, dane reżysera, producenta, scenarzysty, autora zdjęć, montażysty i aktorów głównych ról należy przysyłać nie później niż do 1  października 2018 roku. Prosimy także o podanie czasu trwania filmu i nośnika, na jakim zostanie przysłana kopia. Zgłoszenia i screenery prosimy przesyłać na adres:

 

23. Forum Kina Europejskiego Cinergia

Konkurs na Najlepszy Debiut Europejski i Film Drugi

Kino Charlie

ul. Piotrkowska 203/205

90-451 Łódź

Polska

 

Kopie filmów z angielskimi napisami przyjmujemy do 15 listopada 2018. Prosimy o przysyłanie ich na ten sam adres. Akceptujemy następujące formaty: DCP, Blu-Ray, HDcam, Digital Betacam

 

Informacje na temat sekcji konkursowych: 

Anna Serdiukow

Dyrektor Artystyczna

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.cinergiafestival.pl

 

 

REGULATIONS OF THE BEST EUROPEAN DEBUT AND SECOND FILM COMPETITION

 

23rd FORUM OF EUROPEAN CINEMA CINERGIA,

ŁÓDŹ 23.11 - 1.12.2018

 

 1. The Best European Debut and Second Film Competition is dedicated to the full-length feature films of the European film directors. The directorial debut, within the meaning of these Regulations, is considered as the first and second full-length feature film meant for the theatrical distribution; furthermore its duration must exceed 60 minutes.
 2. European director means a person, who was born in any European country or holds a citizenship of this country. The above mentioned country does not have to be a EU Member State.
 3. Film qualified for the competition should be of European production, however it can also be the result of the international co-production, where the majority of the contribution is brought by the European co-producer.
 4. 4. In order to support and promote ambitious, valuable, original and interesting artistic explorations among young European film directors, the award for the Best European Debut Film is established.
 5. The award, in form of the Crystal Boat statue, is granted once a year, during the Forum of European Cinema Cinergia.
 6. The winners receive diplomas and statuettes.
 7. Only the film, which execution was finished within 18 months preceding the session of the jury, can be awarded.
 8. Candidates for the competitions can be submitted by the concerned creators, producers and film institutions, within the deadline set as 1st October 2018. The selection committee shall select the best, in their opinion, pictures from among all the submitted films
 9. The selection committee and the art and program director, can invite to the competition films acknowledged by the organisers as valuable and important.
 10. The results of selection shall be announced on the official web page of the festival at cinergiafestival.pl
 11. The award is granted by the Jury nominated by the professionals, European and Polish directors, cinematographers, producers, actors, scriptwriters, distributors, critics, directors and selectors of film festivals.

 

CONDITIONS OF PARTICIPATION IN THE BEST EUROPEAN DEBUT AND SECOND FILM COMPETITION

Screeners of films (with English subtitles) on DVD, Blu-ray or via the Internet link, together with the information including original and, if applicable, English title of the film, particulars of the director, producer, scriptwriter, cinematographer, editor and leading actors, should be provided no later than 1 October 2018. Please also state the duration of the film and the carrier on which the copy is going to be delivered. Submissions and screeners shall be sent to the following address:

 

23. Forum Kina Europejskiego Cinergia

Konkurs na Najlepszy Debiut Europejski i Film Drugi/

The Best European Debut And Second Film Competition

Kino Charlie

ul. Piotrkowska 203/205

90-451 Łódź

Poland

 

We shall accept copies of the films with English subtitles until 15 November 2018. Please, send them to the same address. We accept the following formats: DCP, Blu-Ray, HDcam, Digital Betacam.

Information regarding competition sections are provided by: 

 

Anna Serdiukow

Art Director

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.cinergiafestival.pl