23 listopada - 1 grudnia 2018

Nagrody

Kryształowa Łódka - nagroda dla najlepszego filmu europejskiego prezentowanego w Konkursie Europejskich Debiutów i Filmów Drugich przyznawana przez międzynarodowe jury od roku 2010.

Kryształowe Jabłko - nagroda dla najlepszego filmu prezentowanego w Konkursie Polskich Debiutów i Filmów Drugich przyznawana od roku 2014.

Złoty Glan - Nagroda kina Charlie przyznawana od 2002 roku twórcom niezależnym z uporem przeciwstawiającym się modom i trendom dominującym w kulturze popularnej, prześmiewcom i demaskatorom tkwiących w masowej wyobraźni Polaków mitów i stereotypów.

Kryształowy Kamerton - Nagroda przyznawana od 2014 roku w towarzyszącym Cinergii Konkursie Polskiej Piosenki Filmowej.